نویسنده = حلیمه حسن پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پاسخ های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبه ناچیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


2. بهینه سازی سیستم نوردهی برای رشد گیاه در سیستم پشتیبان حیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-29

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


3. اتاقک‌های رشد گیاهی برای مطالعات فضایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 45-53

حلیمه حسن پور؛ فاطمه موسوی