نویسنده = کی پور، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کامپوزیت‌ها و اتصالات آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-33

سارا کی پور