نویسنده = نعمت‌اله فولادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری بر اجکتورهای گازی تجهیزات تست ارتفاع موتورهای فضایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-34

محسن حاتمی نسب؛ نعمت‌اله فولادی