نویسنده = کاشانی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی


2. معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-26

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی