نویسنده = حمیدزاده دلرزی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سامانه‌ی DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان


2. بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-34

زهرا حمیدزاده دلرزی؛ محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی