نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سامانة DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 80-65

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان


2. بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-34

زهرا حمیدزاده دلرزی؛ محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی