نویسنده = حسن محمد محمد خانی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد سیستم هدایت با استفاده از تراسترهای جانبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-69

سروش تحیری؛ ولی اله غفاری؛ حسن محمد محمد خانی