نویسنده = حامد شیخ حسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر ترکیب MAPO و T313 بر خواص رئولوژی و مکانیکی پیشرانه جامد مرکب بر پایه HTPB

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

یحیی ابراهیم آبادی؛ سید امان الله موسوی ندوشن؛ نواب فتح؛ حامد شیخ حسنی


2. بررسی تأثیر ترکیب MAPO و T313 بر خواص رئولوژی و مکانیکی پیشرانة جامد مرکب بر پایة HTPB

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-8

سید امان الله موسوی ندوشن؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتح؛ حامد شیخ حسنی