نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مروری آشکارساز VUV مبتنی بر نیمه‌هادی آلومینیم نیترید (AlN) در کاربردهای فضایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-63

لیلا برغمدی؛ سید حسن صدیقی؛ بیژن غفاری قمی؛ شهاب نوروزیان علم