نویسنده = سیدمحمدباقر ملائک
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی دوسطحی: مرور مقالات، روش‌ها و کاربردهای آن در مهندسی هوافضا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-11

سیدمحمدباقر ملائک؛ هدی مودب