نویسنده = علیرضا امیرخانی
تعداد مقالات: 1
1. اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-53

علیرضا امیرخانی؛ مهران میر شمس