نویسنده = ثریا لیثی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399

ثریا لیثی؛ جواد پشتان