نویسنده = نیما کریمی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی ربات پرنده بر پایه پلتفرم تلفن هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری