نویسنده = مسعود زارع
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی به روش شبکة بولتزمن سه بعدی از نوسانات یک قطره آونگان در حال رشد

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 67-77

شهرام قربانی فر؛ محمد طیبی؛ مسعود زارع


2. بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع