نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طرح باند بی‌انتها: افقی جدید در توسعه‌ی صنعت هوانوردی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400

پویان ایار؛ علیرضا پورفیض