کلیدواژه‌ها = محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده