کلیدواژه‌ها = ماهواره
بررسی انواع روش های کنترل دما در ماهواره‌های مقیاس کوچک

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 23-34

10.22034/jtae.2022.145234

زینب حاجی بابایی طاهری؛ جاماسب پیرکندی؛ یوسف عباسی


فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 44-35

نگین کوروسدری؛ زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی