کلیدواژه‌ها = ایرفویل موجدار
تعداد مقالات: 1
1. ایرفویل موج‌دار و تأثیرات آن بر ضرایب آیرودینامیکی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 41-47

فهیمه معظمی؛ محمود پسندیده فرد؛ کرامــت ملــک زاده فــرد