کلیدواژه‌ها = محفظة احتراق
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل فرایند احتراق در محفظة موتور زم‌ استیک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 35-44

کوروس نکوفر؛ اندیشه تیرگر؛ سیدامیر حسینی