کلیدواژه‌ها = تاسواره
مروری بر فناوری های نوین در کنترل حرارت غیرفعال تاسواره ها

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-21

10.22034/jtae.2021.140124

حامد شیخ بهائی؛ سعید حاجی علی گل


کاربرد تاسواره ها در علوم و اکتشافات فضایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-55

میلاد عظیمی