کلیدواژه‌ها = تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
تعداد مقالات: 1
1. حل عددی قطاع دایروی ساخته شده از مواد FGM تحت بار عرضی، با تکیه‌گاه ساده در لبه‌های شعاعی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-40

محمد جلوخانی نیارکی؛ حسین ترابیان؛ بهزاد جباری پور