کلیدواژه‌ها = پهپاد
روش‌های کاهش صدای تولیدی پهپادها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-83

10.22034/jtae.2022.316532.1215

مصطفی محمودی؛ علی مرادی


طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-15

10.22034/jtae.2022.129736

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری