کلیدواژه‌ها = سازه‌های فضایی
بررسی مکانیزم‌های بازشدن سازه‌های فضایی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-40

میلاد عظیمی