کلیدواژه‌ها = چالش‌ها و فرصت‌ها
تعداد مقالات: 1
1. توسعة پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 64-45

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان