کلیدواژه‌ها = رادار دهانه مصنوعی
تعداد مقالات: 1
1. چالش های سیستم های ناوبری اینرسی و تلفیقی در کاربرد رادار دهانه مصنوعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399

وحید چراغی محمودآبادی؛ هادی مکارم؛ مجید حاتم