کلیدواژه‌ها = بال‌های شکل‌پذیر
تعداد مقالات: 1
1. بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع