کلیدواژه‌ها = طراحی سیستمی
سازگاری الکترومغناطیسی در سامانه‌های فضایی (بخش اول)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-22

محمود تلافی نوغانی


طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-35

امیر کارگرنجفی؛ مهرانعلی عزیزی