کلیدواژه‌ها = بازگشت به جو
مروری بر روش‌های هدایت ورود به جو مبتنی بر تولید مسیر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-72

10.22034/jtae.2022.145235

رضا اسماعیل‌زاده؛ فاطمه زهرا رحمانی


طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-43

10.22034/jtae.2021.129748

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه