کلیدواژه‌ها = EDC
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوریتمی بر اساس یادگیری ماشین شدید به منظور نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محمدرضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان؛ رامین کرمی


2. ارائه الگوریتمی براساس یادگیری ماشین شدید، به منظور نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-30

محمدرضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان؛ رامین کرمی