موضوعات = آئرودینامیک/مکانیک سیالات/آئروآکوستیک/...
تعداد مقالات: 5
4. بهبود عملکرد آیرودینامیکی توربین شعاعی میکروتوربین گاز با به‌کارگیری پره‌های دو انحناء

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 21-30

مرضیه احمدی؛ رضا آقائی طوق؛ محمدحسن نوبختی


5. بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع