موضوعات = پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر رفتار رئولوژی پیشرانه ژل بر مشخصه های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ اسماعیل ولی زاده


4. مطالعه صدای منتشرشده محفظه احتراق توربین گاز مدل هنگام چسبیدگی شعله به سرمشعل

دوره 5، شماره 1، بهار 1400

حسنا باهنر؛ امیر مردانی؛ امیر آقابیگی