موضوعات = مکانیک پرواز/ناوبری/کنترل/...
طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-15

10.22034/jtae.2022.129736

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری


مروری بر روش‌های هدایت ورود به جو مبتنی بر تولید مسیر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-72

10.22034/jtae.2022.145235

رضا اسماعیل‌زاده؛ فاطمه زهرا رحمانی


بررسی تغییرات در شبیه‌سازی ساختاری پایدارکننده ژیروسکوپی سه‌محوره

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-19

10.22034/jtae.2021.143406

حمیدرضا مقدس؛ علی محمودی؛ فرشاد پازوکی


کنترل پیش‌بین مبتنی‌ بر مدل هوشمند برای اصلاح موقعیت یک ماهوارة ارتفاع پایین

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 31-41

طه یاسینی؛ جعفر روشنی یان؛ شاهین درویش پور