موضوعات = مکانیک پرواز/ناوبری/کنترل/...
تعداد مقالات: 2
1. طراحی ربات پرنده بر پایه پلتفرم تلفن هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری


2. کنترل پیش‌بین مبتنی‌ بر مدل هوشمند برای اصلاح موقعیت یک ماهوارة ارتفاع پایین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 31-41

طه یاسینی؛ جعفر روشنی یان؛ شاهین درویش پور