موضوعات = سایر زمینه‌های مرتبط
طراحی فیلتر فشرده دو مودی با پاسخ فرکانسی نامتقارن برای کاربرد در مخابرات ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی


بررسی اثر زمین در شکل دهی پرتو سیستم ناوبری تنظیم ارتفاع Glide Path

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 57-65

10.22034/jtae.2021.140122

زهرا داودآبادی فراهانی؛ معین احمدی؛ حامد خوش نیت