بررسی اثر زمین در شکل دهی پرتو سیستم ناوبری تنظیم ارتفاع Glide Path

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 57-65

10.22034/jtae.2021.140122

زهرا داودآبادی فراهانی؛ معین احمدی؛ حامد خوش نیت


توسعة پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 64-45

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان


مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

دوره 4، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-76

ثریا لیثی؛ جواد پشتان


بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع


بررسی سامانة DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 80-65

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان


طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-43

10.22034/jtae.2021.129748

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه


بررسی تأثیر رفتار رئولوژی پیشرانة ژل بر مشخصه‌های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 43-56

10.22034/jtae.2021.129737

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ اسماعیل ولی زاده


طراحی ربات پرنده بر پایه پلتفرم تلفن هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/jtae.2022.129736

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری


طراحی فیلتر فشرده دو مودی با پاسخ فرکانسی نامتقارن برای کاربرد در مخابرات ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی


تاثیر شرایط میکروگرانشی بر برخی ویژگی های بیولوژیک میکروارگانیسم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

مریم صلواتی فر


طرح باند بی‌انتها: افقی جدید در توسعة صنعت هوانوردی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 57-69

10.22034/jtae.2021.129733

پویان ایار؛ علیرضا پورفیض


اثر کاتالیزور پخت DBTDL بر خواص مکانیکی بالستیکی یک آتشزنة کامپوزیتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-6

احمد ملائی؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتحی؛ محمدجواد ستوده


اسکرم جت ها و نقش آنها در آینده سیستم های پیشرانش هوافضایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-10

مهناز ذاکری؛ جاماسب پیرکندی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


پایش کیفیت پهنه های آبی با استفاده از تصاویر سنجش از دور هوایی و ماهواره ای (مفاهیم، روش‌‌ها و راهکارهای نوین)

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-11

میلاد جانعلی پور؛ حدیثه بابایی؛ مریم صلواتی فر؛ نادیا عباس زاده طهرانی