فناوری در مهندسی هوافضا (JTAE) - مقالات آماده انتشار