تعداد مقالات: 82
51. چالش ها و فرصت های توسعه پهپادهای غیرنظامی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان


53. اعزام انسان به فضا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-53

احمدرضا علی اکبری


55. فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 53-59

سیّدحامد هاشمی مهنه


56. برنامة توسعة موشک‌ها و کاوشگرهای فضایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-65

احمدرضا علی اکبری


58. فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-67

محمدعلی دهنوی؛ رضا امامی


59. بهبود عملکرد سیستم هدایت با استفاده از تراسترهای جانبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-69

سروش تحیری؛ ولی اله غفاری؛ حسن محمدخانی


60. فناوری آنتن‌های شفاف و نقش آن به ویژه در کاربردهای فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

نگین کوروسدری؛ علی کرمی هردستانی؛ زهرا شاطریان


62. مطالعه تأثیر مکش جریان هوا بر حباب جدایش در میدان جریان اطراف استوانه‌ی مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

سعید کاوس فر؛ امیر رستمی


63. انتخاب مناسب تقویت‌کنندة ماکروویو برای ماهواره

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 11-15

مهدی عالمی رستمی


64. بهینه‌سازی دوسطحی: مرور مقالات، روش‌ها و کاربرد آن در علم هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

سیدمحمدباقر ملائک؛ هدی مودب


65. مروری بر روند آزمایش‌های پروازی فلاتر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 17-30

مهدی صالحی


66. طراحی قانون هدایت بهبود یافته در حضور دینامیک عملگر با ایده گام به عقب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

علی یوسف پور؛ ولی اله غفاری


67. فضانوردان و غذای فضایی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 31-40

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر


69. ایرفویل موج‌دار و تأثیرات آن بر ضرایب آیرودینامیکی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 41-47

فهیمه معظمی؛ محمود پسندیده‌فرد؛ کرامت ملک‌زاده‌فرد


71. کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-10

فتح الله امی؛ کورس نکوفر


72. نقش تراسترها در سامانه‌های فضایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-24

سجاد حسین زاده آلقو؛ محمدعلی دهنوی


73. بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-34

زهرا حمیدزاده دلرزی؛ محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی