معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 17-26

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی


بهینه سازی سیستم نوردهی برای رشد گیاه در سیستم پشتیبان حیات

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-29

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


بررسی انواع عایق‌های چندلایة منعکس‌کنندة (MLI) در مخازن کرایوژنیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 23-34

محمدرضا بایرامعلی پور قشلاقی؛ علی صابری مقدم؛ محمدمهدی بحری رشت آبادی


بررسی مکانیزم‌های بازشدن سازه‌های فضایی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-40

میلاد عظیمی


ارائه الگوریتمی براساس یادگیری ماشین شدید، به منظور نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 23-30

محمدرضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان؛ رامین کرمی


بررسی انواع روش های کنترل دما در ماهواره‌های مقیاس کوچک

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 23-34

10.22034/jtae.2022.145234

زینب حاجی بابایی طاهری؛ جاماسب پیرکندی؛ یوسف عباسی


تحلیل آماری بر اجکتورهای گازی تجهیزات تست ارتفاع موتورهای فضایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 25-34

محسن حاتمی نسب؛ نعمت‌اله فولادی


بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 25-34

محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی


بررسی کامپوزیت‌ها و اتصالات آن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-33

سارا کی پور سنگسری


طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-35

امیر کارگرنجفی؛ مهرانعلی عزیزی


ارزیابی مدل تقریبی کیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات تقویت‌شده مشبک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-44

10.22034/jtae.2022.141919

محمد علیمحمدی؛ علی داور؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم؛ مجید اسکندری شهرکی


فضانوردان و غذای فضایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 31-40

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر


بررسی تاکسی‌های هوایی عمودپرواز با سیستم‌های پیشرانش الکتریکی و هیبریدی

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-42

امیرحسین عدالت پور؛ زهیر صبوحی؛ فتح الله امی


حل عددی قطاع دایروی ساخته شده از مواد FGM تحت بار عرضی، با تکیه‌گاه ساده در لبه‌های شعاعی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 31-40

محمد جلوخانی نیارکی؛ حسین ترابیان؛ بهزاد جباری پور


طراحی و ساخت لولة موج ضربه‌ای انعکاسی جهت مطالعة تجربی سینتیک احتراق

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 31-38

ایمان بهمن جهرمی؛ کاوه قربانیان


تحلیل فرایند احتراق در محفظة موتور زم‌ استیک

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 35-44

کوروس نکوفر؛ اندیشه تیرگر؛ سیدامیر حسینی


بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب پوشش‌های مناسب برای زیرسامانه کنترل حرارت ماهواره

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-44

محمدصادق برنج کوب؛ عبداله فانی ثانی؛ کمال برزو اصفهانی؛ سعید اصغری


روش‌های تخمین اولیه وزن موتور توربوفن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 35-45

مصطفی محمودی؛ علی امینایی


بهینه سازی پارامترهای فرآیند فرزکاری مواد کامپوزیتی کربن/ اپوکسی با هدف کاهش زبری سطح

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-59

10.22034/jtae.2021.139501

رضا انصاری؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدحسین علایی؛ محسن حیدری بنی؛ مجید اسکندری شهرکی


گیاهان و درک جاذبه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 37-42

فاطمه موسوی