اعزام انسان به فضا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-53

احمدرضا علی اکبری


اتاقک های رشد گیاهی برای مطالعات فضایی

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 45-53

حلیمه حسن پور؛ فاطمه موسوی


فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 53-59

سیّدحامد هاشمی مهنه


ربات های کاوشگر در سیاره سرخ

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-62

ّشیما طبیبیان


برنامة توسعة موشک‌ها و کاوشگرهای فضایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 53-65

احمدرضا علی اکبری


بررسی مروری آشکارساز VUV مبتنی بر نیمه‌هادی آلومینیم نیترید (AlN) در کاربردهای فضایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-63

لیلا برغمدی؛ سید حسن صدیقی؛ بیژن غفاری قمی؛ شهاب نوروزیان علم


فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-67

محمدعلی دهنوی؛ رضا امامی


بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-65

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


بهبود عملکرد سیستم هدایت با استفاده از تراسترهای جانبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 59-69

سروش تحیری؛ ولی اله غفاری؛ حسن محمد محمد خانی


مروری بر روش‌های هدایت ورود به جو مبتنی بر تولید مسیر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-72

10.22034/jtae.2022.145235

رضا اسماعیل‌زاده؛ فاطمه زهرا رحمانی


طراحی مسیر بهینه مانورهای پهلوگیری خودکار بر اساس یادگیری تقویتی Q و شبکه بندی مکعبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

محمد صیامی عراقی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ علیرضا سخاوت بنیس؛ علی میرزایی؛ ایمان فزونی تلوکی


کاهش شیوع ویروس کرونا (کووید-19) در خطوط هوایی با بکارگیری هوش مصنوعی یادگیری تقویتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

محمد صیامی عراقی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ مهیار صادقی


آشنایی با روش‌های جمع‌آوری زباله‌های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

علیرضا نظری کراده؛ علیرضا علیخانی؛ میلاد عظیمی


ارزیابی مدل تقریبی کیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات تقویت‌شده مشبک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/jtae.2022.141919

محمد علیمحمدی؛ علی داور؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم؛ مجید اسکندری شهرکی


شبیه‌سازی خواص آیرودینامیکی جریان گاز رقیق بر روی پنل ماهواره به روش DSMC

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/jtae.2022.310768.1207

سعید اسکندری؛ رامین ذاکری؛ علی سررشته داری


مروری بر رویکردهای نو در پروازهای آرایشمند جتهای تجاری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/jtae.2022.313172.1209

مسعود ابراهیمی؛ مهلا رئوف مقدم