بررسی تأثیر ترکیب MAPO و T313 بر خواص رئولوژی و مکانیکی پیشرانة جامد مرکب بر پایة HTPB

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه آزاد رشت ایران

3 دانشگاه تبریز

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشرانه‌های جامد مرکب به علت برخورداری از مزایایی همچون دانسیتة بالا، ایمپالس ویژة بالا و امکان تولید گرین‌های بزرگ، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع موشکی دارند. این پیشرانه‌ها از سه جزء اصلی اکسیدکننده، سوخت و  پیونددهنده تشکیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، رزین پلی بوتادی ان با گروه انتهایی هیدروکسیل (HTPB) با توجه به خواص مکانیکی مناسب و امکان بارگذاری بار جامد بالا (88 تا 90 درصد بار جامد شامل Al و AP) بیشتر در این پیشرانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. داشتن خواص مکانیکی مناسب یکی از مهمترین پارامترها جهت عملکرد مناسب موتور می‌باشد. در این تحقیق ضمن بررسی تأثیر زنجیر گستران T313 و عامل پیوندی MAPO بر خواص مکانیکی سوخت، ضرورت وجود این ماده در فرمولاسیون سوخت و دلایل استفاده همزمان MAPO و T313 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی این موضوع فرمولاسیون‌هایی از پیشرانه با درصدهای مختلف از MAPO و T313 ساخته شده و عمر کاربری، خواص مکانیکی و دانسیتة نمونه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل شده می‌توان نتیجه گرفت که اولاً میزان MAPO و T313 بایستی در مقدار بهینه استفاده شود و ثانیاً این ترکیبات تأثیر زیادی بر خواص رئولوژی و مکانیکی ایفا می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها