طراحی و ساخت لولة موج ضربه‌ای انعکاسی جهت مطالعة تجربی سینتیک احتراق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/پژوهشگاه هوافضا، پژوهشکده علوم و فناوری هوایی

2 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

ترکیب طیف‌سنجی لیزری و لولة موج ضربه‌ای انعکاسی یکی از پرکاربردترین و مناسب‌ترین ابزارها جهت بررسی تجربی سینتیک احتراق می‌باشد. با استفاده از لوله موج ضربه‌ای، ثابت زمانی تأخیر احتراق انواع سوخت و همچنین محصولات ناشی از فرآیندهای احتراقی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. جهت استفاده از لولة موج ضربه‌ای در مطالعات طیف‌سنجی مربوط به پدیده‌های احتراق نیاز است زمان آزمایش حداقل 10 میلی ثانیه در دسترس بوده و دما و فشار ترکیبات مورد بررسی در دما و فشار مشخص قرار گیرد. تأمین زمان آزمایش مورد نظر توسط لوله موج ضربه‌ای نیاز به طراحی لوله برای کارکرد در «شرایط طراحی» دارد. در این مقاله، در ابتدا اصول کارکرد طیف‌سنج لیزری و لولة موج ضربه‌ای انعکاسی با کارکرد در شرایط طراحی توضیح داده شده، روند طراحی مختصراً برای تأمین گاز با دمای سکون 950 کلوین بررسی شده و نتایج تجربی حاصل از لولة موج ضربه‌ای ساخته شده با زمان آزمایش مورد نظر ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها