بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی الکترونیک هواپیمایی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری مهرآباد تهران

2 اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی فرودگاه بین المللی مهرآباد

3 فرودگاه بین المللی مهرآباد

چکیده

در این مقاله به بررسی نحوة پیاده‌سازی و اجرای ماژول FRTO  از طرح جامع ASBU که جدیدترین و آخرین سند هوانوردی ایکائو برای کمک به رفع نیاز‌های آتی صنعت هوانوردی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی با هدف بالا بردن ایمنی، صرفه اقتصادی و ظرفیت مسیر‌های‌ هوایی است، پرداخته شده است. ‌‌هدف از اجرای این ماژول استفاده بهینه از فضای پروازی در کشور ایران و منطقه خاورمیانه می‌باشد. ‌‌بنابراین، در بخش دوم این مطالعه زیر‌ساخت‌های ناوبری مورد نیاز را تشریح و سپس اقدامات لازم جهت اجرایی شدن این ماژول از دیدگاه PBN در TMA تهران مورد بررسی قرار گرفته است. ‌‌

کلیدواژه‌ها