تاثیر شرایط میکروگرانشی بر برخی ویژگی های بیولوژیک میکروارگانیسم‌ها

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

فیزیولوژی فضایی

چکیده

همراه با پیشرفت دانش فضایی و تلاش‌ها جهت گسترش حیات به خارج از زمین، مطالعه پاسخ میکروارگانیسم‌ها به شرایط ‏نبود جاذبه بسیار اهمیت دارد چرا که بسیاری از این موجودات به طور اجتناب ناپذیری همراه با تجهیزات و سرنشین‌ها، به ‏فضا ارسال خواهند شد. در واقع قرارگیری در شرایط پر تنش فضا، ممکن است منجر به فعال شدن برخی مکانیسم‌های دفاعی ‏میکروارگانیسم‌ها ‌گردد که می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌زایی آن‌ها شود. تاکنون، تنها پاسخ‌های چند میکروب شاخص به ‏میکروگرانشی مورد مطالعه قرار گرفته است و تکمیل این مطالعات به دلیل مشکلات تکنیکی و هزینه بالا، به تعویق افتاده ‏است اما بررسی تعاملات میزبان و میکروب‌ها، به منظور پیش بینی این رفتارها و تمهید اقدامات پیشگیرانه در هنگام پرواز ‏فضایی و حتی در زمان استقرار در ایستگاه فضایی، ضروری می‌باشد. در مطالعه پیش‌رو، مروری بر برخی تغییرات میکروب‌ها ‏مانند تغییرات رشدی، متابولیکی و تغییر بیان ژن‌ها و پروتئین‌ها در شرایط تنش فیزیکی پرواز فضایی و دستگاه‌های شبیه ساز ‏میکروگرانشی خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات