اصول و مفاهیم دینامیک سیالات محاسباتی مدرن (LBM)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا- گروه فنی و مهندسی

چکیده

عدم وجود حل تحلیلی کامل برای معادلات ناویر-استوکس باعث شده است که روش‌های عددی نقش مهمی در تحلیل مسائل در علوم و مهندسی ایفا نماید. همچنین، هر یک از روش‌ها بسته به فرضیات صورت گرفته در مراحل تدوین، دارای نقاط ضعفی هستندکه محققین برای جبران آن یا روش‌های قبلی را توسعه و بهبود می‌دهند یا روش‌های مدرن ابداع می‌کنند. فرض پیوستگی سیال در استخراج معادلات ناویر-استوکس این معادلات را در رده‌بندی روش‌های ماکرو قرار می‌دهد. در نتیجه روش‌های سنتی دینامیک سیالات محاسباتی محدود به این فرض شده و نمی‌توانند مسائل فراتر را تحلیل نمایند. هدف این مقاله، معرفی نقاط قوت روشی جدید در دینامیک سیالات محاسباتی است که میدان عمل آن در مقیاس مزو است و پیوستگی سیال محدودیت تلقی نمی‌شود. بنابراین، می‌تواند بسیاری از نقاط ضعف روش‌ها در مقیاس ماکرو را پوشش دهد و طیف وسیعی از مسائل را با راندمان رضایت‌بخش تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها