کنترل مداری خودگردان: رویکردی نوین در ماهواره‌های LEO

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

 امروزه، به جهت کاهش هزینه‌ها، استفاده از ماهواره‌های کوچک در مدار ‏LEO‏ مورد استقبال قرار ‏گرفته است. با افزایش ماموریت‌های سنجشی در این مدار که نیاز به ماهواره‌هایی با دقت مداری بالا دارد، ‏کنترل مداری ماهواره‌های ‏LEO‏ در کنار کنترل وضعیت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ‏تحقیقات اخیر تلاش‌کرده‌اند تا با ارائه سامانة کنترل مداری خودگردان ‏بر دقت سامانه بیفزایند و ازسوی دیگر هزینه‌ها را بیش از پیش کاهش دهند. این سامانه با حفظ تمام و یا تعدادی از المان‌های مداری ماهواره توسط خود ماهواره، دخالت نیروی انسانی در ایستگاه زمینی را کاهش می‌دهد و در نتیجه نیاز به تعدد ایستگاه‌های ‏زمینی را مرتفع خواهد ساخت. همچنین، این سامانه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت، قابلیت‌هایی را به ماموریت‌های فضایی می‌افزاید که پیش از این وجود نداشته‌اند. این تحقیق با بیان ویژگی‌های سامانة کنترل مداری خودگردان و نیز بررسی تحقیقات نظری و عملی در این رابطه به تحلیل رویکردهای استفاده از این سامانه خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها