تحلیل، طراحی وساخت موتور مینی جت توربوشارژ به منظور استفاده در آزمایشگاه ترموترونیک

نویسندگان

1 استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 پژوهشگر آزمایشگاه ترموترونیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4 دانشجوی همزمان کارشناسی مهندسی مکانیک و برق

چکیده

با توجه به اهمیت سامانه های کنترلی موتورهای هوایی و لزوم توسعه این تخصص در کشور، ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت اجرای پژوهش-های کاربردی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور ایجاد یک آزمایشگاه کنترل سیستم ترموترونیکی موتور جت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تلاش شده تا یک سیکل موتور توربوجت به همراه تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل توسعه داده شود. به منظور حفظ سادگی و قابلیت پیاده‌سازی و تغییر در پارامترهای عملکردی موتور از توربوشارژر به عنوان قلب سیکل برایتون استفاده شده‌است. موتور توسعه داده شده شامل زیرسامانه های هوارسانی، سوخت رسانی، محفظه احتراق، خنک کاری، روانکاری و اداوات اندازه‌گیری می‌باشد. پس از طراحی اولیه، زیرسامانه‌های موتور تولید و همبندی شده‌است. در نهایت با استفاده از معادلات حاکم بر زیرسامانه های موتور، عملکرد کلی موتور مورد تحلیل قرار گرفته و نقاط کاری موتور تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها