کاربرد و معرفی نانو کامپوزیت‌های سرامیکی

نویسنده

خلبان

چکیده

در این مقاله سعی شده پتانسیل پلیمر و کامپوزیت‌های زمینه سرامیک در کاربردهای هوایی و فضایی مورد بررسی قرار گیرد. خواص ویژه، منحصر به فرد و چند منظوره ناشی از پراکندگی نانو ذرات در کامپوزیت‌های زمینه سرامیک و فلزات به صورت خلاصه مورد بحث و سپس طبقه بندی قرار گرفته‌است. این بررسی در زمینه برنامه‌های کاربردی از جمله سازه، پوشش، نظارت بر سلامت ساختاری و حفاظت است.خواص مواد نانوکامپوزیت به همراه معایب آنها مانند هزینه ها و مشکلات پردازش نیز مورد بحث قرار گرفته‌است. این مقاله پس از بحث در مورد دیدگاه های آینده و چالش های احتمالی در پیاده سازی و توسعه مواد پلیمری و نانوکامپوزیت سرامیکی، نتیجه‌گیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها