کاربرد تاسواره ها در علوم و اکتشافات فضایی

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا

چکیده

با توجه به اهمیت طراحی و توسعه ماهواره‌های کوچک در برنامه‌های آتی فضایی و نیز نوین بودن این حوزه در کشور، به عنوان اولین گام، شناخت از سیستم‌های مشابه و عملکرد آن‌ها ضروری است. عمده‌ترین هدف این مقاله ارزیابی وضعیت تاسواره‌ها و توانمندی‌های آنها براساس ماموریت‌های پیشرفته علمی و اکتشافات فضایی می‌باشد. شاخص‌هایی که برای تحلیل‌ها برگزیده شده، شامل مقتضیات فناوری، ساخت و بهره برداری توسط کشورها و سازمان‌های سازنده، مأموریت، وزن، چید‌مانی، مشخصات مداری و پرتابگر، طول عمر و زیرسیستم‌های آنها از جمله محموله، سازه، کنترل وضعیت، کنترل حرارت، پیشرانش، ارتباطات و کامپیوتر می‌باشد. از میان بیش از هزار ماموریت پرتاب شده و پیشنهادی از منابع مختلف از جمله مجلات، کنفرانس‌ها، وب سایت‌هاو سایر پایگاه‌های داده‌های ماهواره‌ای قابل دسترس،تعدادی از ماموریت‌های با کارایی نسبتا بالا برای این کلاس از ماهواره‌ها انتخاب و به شش دسته کلی فیزیک نجومی، علوم زمینی و کاربردهای فضایی، کاوش اعماق فضا، آزمایشگاه‌های فضایی، توسعه تکنولوژی و بررسی پارامترهای فیزیک فضا تقسیم شده-اند.

کلیدواژه‌ها