فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

نویسندگان

1 دانشگاه‌ جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

نرخ سوزش در تعیین رفتار بالستیکی و عملکردی پیشرانه‌های راکت جامد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در این مقاله تأثیر عوامل مختلفی از جمله فشار محفظه‌ی احتراق، دمای اولیه گرین پیشرانه، نسبت سوخت به اکسیدکننده، ترکیب درصد اجزای پیشرانه، اندازه ذرات اکسیدکننده، اندازه‌ی راکت موتور و اندازه‌ی گرین بر نرخ سوزش بررسی شده است. برای این بررسی، از فناوری‌ها، روش‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی مختلفی استفاده می‌شود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به روش‌های (کراوفورد، Closed Vessel، اندازه‌گیری فراصوت، مایکروویو، پرتونگاری اشعه‌ی ایکس، اندازه‌گیری ظرفیت الکتریکی پلاسما، تکنیک‌های نوری، سیستم‌های انتشار صوتی) اشاره نمود. کلیه روش‌های مذکور، روش‌هایی است که در کشورهای پیشرو برای اندازه‌گیری نرخ سوزش پیشرانه‌ها استفاده شده است. با مقایسه مزایا و معایب هر کدام از این فناوری‌ها، تجهیزات و روش‌ها در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد، می‌توان تجهیزات و روش مطلوب را با در نظرگرفتن جوانب کلی اعم از (مسائل عملیاتی، اقتصادی، کاربردی بودن، ایمنی و ...) انتخاب نمود.

کلیدواژه‌ها