بهینه سازی سیستم نوردهی برای رشد گیاه در سیستم پشتیبان حیات

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا، گروه فیزیولوژی هوافضایی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه

چکیده

سیستم نوردهی یکی از مهمترین اجزای گلخانه یا محفظه‌های رشد گیاه در سیستم‌ پشتیبان حیات پیشرفته است. تاکنون چندین طراحی برای این سیستم‌های نوردهی پیشنهاد شده که شامل استفاده از نور خورشید طبیعی و نورهای مکمل الکتریکی است. اگرچه نور الکتریکی انرژی پرمصرفی است، ولی به دلیل محدودیت‌هایی که رشد گیاه در نور خورشید در سطح ماه یا مریخ دارد، استفاده از آن ضروری است. مشخصات انواع مختلف نورهای الکتریکی و کاربرد آنها در فضا دارای اهمیت زیادی است. لامپ‌های نوری مختلفی برای سیستم پشتیبان حیات پیشرفته برمبنای نورهای الکتریکی پیشنهاد شده است که هریک مزایا و معایبی دارند. نتایج بررسی‌ها نشان داده است استفاده از نور ال‌ای‌دی نیز به‌دلیل مصرف کم انرژی، عدم تولید گرما و افزایش محصول گزینه مناسبی برای طراحی سیستم پشتیبان می‌باشد. در این مقاله تاثیر نورهای مختلف برای استفاده در سیستم پشتبان حیات مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها