معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

روش‌های کنترل وسایل پرنده از جمله موشک و هواپیما تا سال‌ها بر‌پایه تغییر مکان صفحات آیرودینامیکی در راستای جریان هوای عبوری استوار بوده است. روش جدیدی که در سالیان اخیر مورد مطالعه جدی قرار گرفته است تغییر در راستای بردار رانش خروجی از موتور است که با توجه به ماهیت جریان سیال داغ خروجی از رانش‌گر پرنده، سیستمی جهت تغییر در راستای خروجی بردار رانش موتور تعبیه می‌شود. یکی‌از متداول‌ترین سیستم‌های کاربردی استفاده از اجزا مکانیکی متحرک در راستای جریان خروجی از موتور و همچنین استفاده از جریان ثانویه سیال جهت تغییر در راستای جریان خروجی می‌باشد. از مزایای این‌روش می‌توان به کاهش سطوح مورد نیاز کنترلی برای هدایت و کنترل پرنده، کاهش مصرف سوخت، افزایش برد پروازی، افزایش قابل توجه مانور پذیری پرنده اشاره کرد. در این پژوهش پس از بررسی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش، مزایا و معایب آن‌ها بیان و در نهایت عملکرد آن‌ها باهم مقایسه شده‌است.

کلیدواژه‌ها