طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

نویسندگان

1 دینامیک پرواز و کنترل ، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

2 مدیرگروه، مکانیک پرواز و کنترل، مجتمع مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهم در طراحی فضاپیماها، انتخاب مناسب و کارآمد زیر سیستم کنترل وضعیت آن است. سازنده ها معمولا روش های رایج را با کمی تغییرات در بخش سخت افزاری و یا نرم افزاری سیستم کنترل آن ها به کار می گیرند. در این مقاله، امکان تحقق طراحی سیستم کنترل وضعیت فضاپیما از طریق جابجایی صفحه ای سیستم پیشران فضا پیما، بررسی خواهد شد. ضرورت انجام این تحقیق، کاهش تجهیزات و سامانه های زیرسیستم کنترل وضعیت از قبیل تراسترها، لوله های انتقال سوخت، شیرهای اتوماتیک، نازل ها، کابل های انتقال قدرت، سیگنال های کنترلی، پیچیدگی های ساختاری و سازه ای می باشد. تحقق این امر در فضاپیما باعث کاهش پارامترهای وزن، هزینه و پیچیدگی های سازه ای خواهد شد. این طرح به عنوان روش جدید در این حوزه برای اولین بار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها